Utiliseerimine

 • Ehitusjäätmed
 • Tellisejäätmed
 • Betoonjäätmed
 • Kivid
 • Pinnas
 • Vana asfalt
 • Lammutusjäätmed
 • Papp
 • Paber
 • Puit
 • Kile
 • Segaprügi

Jäätmete üleandmise kord jäätmejaamas Tehnika 14:

 • Esimene kaalumine-fikseeritakse auto täiskaal
 • Jäätmete mahalaadimine- jäätmed tuleb paigutada meie operaatori ja/või platsimeistri poolt näidatud kohta.
 • Teine kaalumine-fikseeritakse auto tühikaal. Mitme erineva jäätme liigi üleandmisel tuleb teha eraldi kaalumine pärast iga jäätmeliigi maha laadimist.
 • Saatelehel jäätmeosa täitmine ja kinnitamine-märgitakse kaaluandmed jäätmeliigi kaupa, mis kinnitatakse kliendi allkirjaga.
 • Tasumine-on võimalik tasuda sularahas ja pangakaardiga. Ülekandega tasumise võimaluse üle otsustab jäätmejaama operator (kindlasti ei tohi kliendil olla eelnevaid võlgnevusi). Juriidilistel isikutel on ülekandega tasumiseks vajalik esitada juhatuse liikme allkirjaga garantiikiri ja ei tohi olla eelnevaid võlgnevusi. Lepingulised kliendid (ei tohi olla võlgnevust) kinnitavad allkirjaga saatelehe ja arve väljastatakse kord kuus.

Jätame õiguse mitte teenindada kliente kui:

 • üleantavad jäätmed ei ole meie jäätmenimistus
 • kliendil puuduvad maksevahendid või tal puudub juhatuse liikme garantiikiri antud teenuse tasumise kohta.
 • on üleval varasemad võlgnevused
 • transporditeenust osutav isik/firma on ise meile võlgu

NB! Transporditeenust osutavad ettevõtted– palun veenduge enne laadimist, et kõik vajalikud andmed (ettevõte, objekt, mis täpselt tuuakse, kuidas toimub tasumine)  jäätmete üleandmiseks on  korrektselt fikseeritud kaalukoja operaatori poolt. Vastasel juhul jätame õiguse Teid mitte teenindada.