OÜ Karimek on Eesti erakapitalil põhinev firma, mis on asutatud 2000. aastal. Firma alustas ehitustehnika rendiga.
Tänaseks päevaks on meie peamisteks tegevusvaldkondadeks:

 • Ehitus- ja tootmisjäätmete käitlemine
 • Lammutustööd
 • Konteinerveod
 • Täitematerjali müük
 • Ehitustehnika rent
 • Kivi purustamine
 • Puidu purustamine

Võtame vastu alljärgnevaid jäätmeid:

 • Kivi- ja betoonjäätmed
 • Tellis
 • Pinnas
 • Vana asfalt
 • Ehitus- ja lammutusjäätmete segu
 • Puit
 • Paber
 • Papp
 • Kile
 • Plast

Juhindume oma tegevuses Keskkonnaameti poolt väljastatud jäätmeloa tingimustest. Meie üks peamisi põhimõtteid on, et jäätmeid tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ja majanduslikult otstarbekas.
Meile on väljastatud Keskkonnaluba KL-509520